Smygehuk - Sveriges sydligaste udde

Sveriges sydspets - 55 grader 20 minuter 3 sekunder.
Längre söderut än gradtalen i rubriken kan du inte komma i Sverige – om du vill förbli torr om fötterna! Då befinner du dig på ”Utkiken”, utsiktsplattformen på Smygehuk.

Smygehuk, öster om Trelleborg, är en flack sandudde som omges av steniga stränder. Smygehuks gamla fyr, väster om själva udden, är ett fint besöksmål och det 17 meter höga tornet erbjuder en hänförande utsikt. Fyren är öppen dagtid under sommaren och under vintertid efter överenskommelse. Den gamla fyrvaktarbostaden är sedan ett tiotal år ombyggd till vandrarhem

Köpmansmagasinet sägs ha fungerat som omlastningsplats för smuggelvaror under Napoleonkrigen. Idag finns här ett café och här anordnas olika evenemang.

Kalkindustrin - Landskapet visar fortfarande spår efter kalkindustrin. Bränningen skedde i så kallade kupolugnar för periodisk drift. Sammanlagt var tio ugnar i bruk. Nio av dem finns bevarade och den äldsta är från mitten av 1800-talet. Den äldsta och största av de gamla kupolugnarna finns kvar. Den ligger mellan Köpmansmagasinet och hamnen. De övriga är belägna nordost om kyrkbyn Östra Torp.

Smygehuk turistinformation – Smygetorp ligger i hamnen. Öppet sommartid.
Strax öster om udden ligger orten Smygehamn.

Vill du åka kollektivtrafik till Smygehuk? Närmaste busshållsplats: Smygehuk Hamnen. Sök din resa i Skånetrafikens reseplanerare


Läs mer om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde »» 
Se Smygehuk på kartan här »» 

Blev du hjälpt av artikeln?