Smygehuk - Sveriges sydligaste udde

Mellan Ystad och Haparanda, brukar ofta användas för att geografiskt beskriva det långa avståndet mellan Sveriges sydligaste och nordligaste städer. Men längre söderut än Smygehuk kommer du inte, om du vill förbli torr om fötterna.

Smygehuk, öster om Trelleborg, är en flack sandudde som omges av steniga stränder. Strax öster om udden ligger Smygehamn. Smygehuks gamla fyr, väster om byn, är ett fint besöksmål och det 17 meter höga tornet erbjuder en hänförande utsikt. Fyren är öppen dagtid under sommaren och under vintertid efter överenskommelse. Den gamla fyrvaktarbostaden är sedan ett tiotal år ombyggd till vandrarhem och i det gamla mistlurshuset arrangeras bland annat konstutställningar. 

Köpmansmagasinet sägs ha fungerat som omlastningsplats för smuggelvaror under Napoleonkrigen. Idag finns här en turistbyrå och utställningar av konst och konsthantverk. Utanför magasinet arrangeras konstinstallationer samt musik- och teaterkvällar. Här kan du också delta i Sveriges sydligaste spelmansstämma som arrangeras i Smygehuk varje sommar. 
 
Vill du åka kollektivtrafik till Smygehuk? Närmaste busshållsplats: Smygehuk Hamnen. Sök din resa i Skånetrafikens reseplanerare
 

Läs mer om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde »» 
Se Smygehuk på kartan här »» 

Blev du hjälpt av artikeln?